درمان وسواس

درمان وسواس

اختلال وسواس اختلالی است که فرد به دلیل حملات شدید افکار منفی غیر قابل کنترل و بی ربط و تکرار شونده و حتی حمله کننده که نه مکان خاصی  دارد و نه موقعیت مناسبی را ایجاد می کند به عنوان فرد وسواسی شناخته می شود این افراد به دلیل هیجانات منفی بسیار شدیدی که دارند که این هیجانات ممکن است خشم ، اضطراب یا حتی حالت چندش باشد ، باعث می شود که برای کنترل کردن این حالت دست به انجام رفتارهای وسواسی بزنند که این رفتارهای وسواسی باعث می شود که کمی هیجانات منفی آرام شود .

درمان وسواس

درمان وسواس

اختلال وسواس

این نوع رفتارها ی وسواسی کلیشه ای ، اجتنابی و تکراری و حتی اجبارگونه است و برای کاهش هیجان منفی که ناشی از افکار وسواسی ایجاد می شود فرد با هدف آرام کردن انجام می دهد و البته که احساس بهتری پیدا می کند ولی به محض روبرو شدن فرد با محرک جدید وجددا افکار وسواسی و حتی متعاقب آن رفتار وسواسی شروع می شود .

در جلسات ارزیابی بنا به مشاهده و مصاحبه دقیق و تشخیصی و حتی آزمون های اختصاصی این اختلال هم مثل اختلال های دیگر در فرد شناخته شده و تشخیص داده می شود و حتی مشخص شود که از طیف اختلالات وسواسی کدام یک می باشد .

برای درمان وسواس یکی از دو رویکردی که خیلی مهم است ، یکی رویکرد رفتاری است و دیگری رویکرد شناختی می باشد .

در مدل رفتاری بحث به این صورت مطرح می شود که محرک برانگیزان وسواسی که وجود دارد باعث می شود که وقتی فرد با این محرک روبرو می شود حالش بد می شود و یک سری از رفتارهای اجباری را انجام می دهد تا حال خود را خوب کند . در این مدل در موضوع درمان این گونه مطرح می شود که ما نه می توانیم کاری کنیم که فرد با محرک روبرو نشود و نه می توان فکر منفی را کنترل کرد ، فقط وقتی که فرد با محرک روبرو شد و حالش بر اساس تجربیاتی که دارد و بیش برآوردی که می کند ، بد شد درمانگر باید تلاش کند که به فرد با تکنیک های رفتاری بیاموزد تا وقتی که تحریک می شود که رفتاری را انجام می دهد مانع انجام آن شود تا فرد آن رفتار اجباری را انجام ندهد .

فایده این کار در این است که وقتی فرد با آن محرک روبرو می شود و دچار حال بد می شود و بیش برآوردهایش و تحلیلی ها و تفسیرهایش را انجام می دهد و تحریک می شود تا آن رفتار تکراری را انجام دهد ، بر اساس آموزش هایی که دیده آموخته که چگونه جلوی انجام آن را بگیرد . در این حالت تحمل ناراحتی فرد به مرور افزایش می یابد  و می آموزد که ناراحتی خود را کنترل کند و همین موضوع باعث می شود تا بعد از برطرف شدن رفتارهای اجباری ، افکار وسواسی به مرور زمان قدرت خود را از دست می دهند . در این حوزه مهترین شرایط آن است که باید بدون ریلکسیشن باشد .

تفاوتی که در درمان رفتاری وجود دارد در اختلال وسواسی وقتی ما می خواهیم به فرد آموزش دهیم تا رفتار اجباری را انجام ندهد بدون ریلکسیشن می باشد ولی در اختلال اضطرابی فرد را ریلکسیشن می کنیم و آرام سازی را به فرد آموزش می دهیم تا بتواند از پس افکار اضطرابی بربیاید ولی در اختلال وسواس باید فرد بتواند از پس افکار وسواسی بربیاید تا بتواند ناراحتی حاصل از آن را تحمل کند .

درمان وسواس

درمان وسواس

در مدل شناختی پس از این که فرد درمانگر فرمولبندی سبب شناسی را انجام داد و هدف درمانی مشخص شد که هدف درمانی باید واقع بینانه باشد ، شروع به کار بر روی افکار وسواسی و مشکلات فرد در جلسات درمانی می کند .نظر رویکرد شناختی آن است که زمانی افکار وسواسی فرد مشکل آفرین می شود که فرد این افکار را تعبیر و تفسیر می کند ، به این صورت که بیش برآورد خطر می کند یعنی بر اثر این افکار وسواسی بیش از حد احساس خطر می کند یا بیش برآورد اهمیت می کند یعنی بیش از حد به افکار وسواسی خود اهمیت می دهد یا بیش از حد برای خود مسئولیت قائل می شود . برای خط اول درمان حتما باید ابتدا دارو درمانی شود و بعد از دو هفته تا یک ماه وارد جلسات روانشناختی شود که در فاز اول باید تفسیرها ارزیابی و شناسایی شود و به خود فرد هم آموزش داده شود که تفسیرهای خود را برآورد و شناسایی کند و در فاز دوم بتواند با این افکار وسواسگونه خود روبرو شود و بتو.ان با تکنیک ها به فرد آموزش داده شود که این افکار بیش برآورد خطر یا بیش براورد اهمیت و یا بیش برآورد اهمیت است و فرد بتواند این افکار را شناسایی کند و با آن ها مقابله کند و حتی با مفروضه ها وقواعد و باو.رهای اساسی ناکارآمد خود روبرو شود و با این افکار وسواسگونه مقابله کند و مقاومت کند و کنار بیاید و در فاز سوم به بیمار آموزش می دهیم که گاهی ممکن است این وسواس عود کند بنابراین باید روی باورهای مرکزی فرد کار شده و ضمن آن که پیگیری می شود تا برگشت پذیری علائم را نداشته باشیم .

درمان وسواس

درمان وسواس

اختلال وسواس اجباری یا OCD

یکی از زیر شاخه های اختلال وسواس ، اختلال وسواس اجباری یا OCD می باشد .

اختلال وسواس اجباری شامل افکار و تصورات مزاحم و منفی و یا خواستار وسواسی می باشد که در ذهن یک فرد نفوذ می کند و باعث ایجاد اضطراب و ناراحتی در فرد می شود که فرد با انجام رفتارها یا اعمال ذهنی سعی در برطرف کردن آن می کند .

اغلب اجبار در انجام اعمال روحانی مثل ذکر گویی یا راه های خیلی خاص مانند شمارش تا عدد خاصی هنگام درآوردن لباس یا امثال آن .

نتیجه گیری

اختلال وسواس مسئله ای بسیار مهم و  اساسی می باشد که باید حتما برای رفع آن به روانشناس مراجعه کرده و سعی در رفع آن نمود چرا که در درجات شدید این اختلال ممکن است به حالات سایکوتیک منجر شود.

با کمک گرفتن از یک مشاور و روانشناس می توان راه های مقابله با این حالت را آموزش دیده و به کنترل بر روی افکار وسواسی و رفتارهای ناشی از آن رسید .

https://www.anxietycanada.com/parenting/obsessive-compulsive-disorder

سایر مقالات

بهترین مرکز مشاوره در تهران

کلینیک درمان اختلالات افسردگی در تهران

کلینیک درمان اختلالات افسردگی در تهران

پاسخ

13 − پنج =

Call Now Button